Schapen houden

Schapen houden en verzorging

Clun Forest schapen zijn sterk en gemakkelijk. Maar net als alle schapen hebben ze natuurlijk regelmatig verzorging nodig. Wij zijn ongeveer 20 jaar geleden met schapen houden begonnen en hadden toen nog geen enkele ervaring. Maar al doende leert men en het bleek allemaal niet al te moeilijk. De handigheidjes zijn makkelijk op te pikken. Belangrijk is vooral interesse, aandacht en goed  kijken, dan komt de rest vanzelf.
In het begin is het handig als je af en toe met iemand kunt overleggen. Vaak met collegafokkers die ook lid zijn van de Clun Forest vereniging, maar ook andere schapenhouders bij ons in de buurt.
Met onze kudde schapen hebben we zeker geen dagelijks werk, maar we letten wel elke dag op de schapen en de lammeren, zodat je er op tijd bij bent als er iets moet gebeuren.

Om een indruk te geven wat er zoal bij het schapen houden komt kijken, staan hieronder de belangrijkste zaken die in de verschillende seizoenen aan de orde komen.

Het voorjaar

Het leukste in deze periode is natuurlijk de geboorte en de groei van de lammeren. Maar het voorjaar is ook de drukste tijd voor de schapenfokker. 
Waarmee zijn we dan bezig?

ooi schapen met een vierling
lammetjes bij Polly
 • het in de gaten houden van de ooien die moeten lammeren. Direct na de geboorte desinfecteren wij de navelstreng van de lammetjes
 • het ontwormen van de ooien enkele dagen na de geboorte van hun lammeren
 • de ooien  gaan ongeveer een week voor de verwachte geboortedatum naar stal en blijven met hun lammetjes meestal nog 2 weken binnen, daarna gaan ze naar buiten
 • het ontwormen van de lammetjes gebeurt voor het eerst ongeveer 5-6 weken na de geboorte
 • in mei worden de ooien door een schaapscheerder geschoren en worden ook de hoeven bekapt
 • in mei maken we de schapenstal weer helemaal schoon en wordt deze goed gedesinfecteerd

De zomer

In de zomer hooien we – gelukkig met hulp van vrienden –  een deel van het weiland, zodat we voer voor de winter hebben. Om goed en lekker hooi te krijgen moeten de weergoden wel gunstig gezind zijn. Vrijwel alle jaren is het goed gegaan. Als het weer onstabiel is, laten we soms kuilgrasbalen maken. 

Maar er gebeurt er nog veel meer:

hooien voor de schapen
Hooien met vrienden
 • in juni worden alle lammeren geïnspecteerd om na te gaan of ze aan alle raskenmerken voldoen en in het stamboek mogen
 • ontwormen we de lammeren om de 5-6 weken (tot ze 6 maanden oud zijn)
 • behandelen we alle dieren preventief tegen myiasis 
 • selecteren we de dieren, waarmee we naar de Clun Forest schapenkeuringen gaan
 • begin augustus gaan de rammen en ramlammeren uit de groep ooien, zodat geen ongewenste dekkingen plaatsvinden 
 • selecteren we ook de rammen waarmee we het volgende jaar willen fokken. Om inteelt te voorkomen kopen (of ruilen) we regelmatig een ram van een collega-fokker

Het najaar

Het najaar is het dekseizoen. Dan gaan de rammen bij de ooien. De rammen krijgen een dekblok om zodat we later precies weten wanneer een ooi is gedekt. En weten dan wanneer de lammeren komen (na 145-147 dagen).

De kudde schapen en lammeren in de herfst
Schapen in de herfst

Voordat de ooien bij de rammen gaan, ontwormen we ze allemaal en controleren we de hoeven goed.

Behalve het in de gaten houden wanneer een ooi is gedekt, is er dan verder niet zo veel aan de schapen te doen.

De winter

De winter is een rustige periode voor de schapenhouder. De Clun Forest schapen kunnen vrijwel altijd buiten blijven. Alleen bij extreme weersomstandigheden kan het soms raadzaam zijn om ze tijdelijk op stal te halen. 

Clun Forest ooien in de winter
De Clun Forest ooien in de sneeuw. Een mooi Kertsplaatje!

Wanneer het gras op raakt (bij ons meestal half december) geven we extra hooi. Zodra het gaat vriezen zorgen we ook voor vers water. Vanaf half januari krijgen de drachtige schapen ook extra schapenbrok

Zo heeft u hopelijk een aardig beeld gekregen wat schapen houden en verzorging in houdt. Er is hierover nog meer te vinden op deze website. Kijk dan hier.