Huisvesting

Hoeveel grasland?

Over het algemeen kunnen schapen vrijwel altijd buiten blijven, behalve in de periode rond het lammeren. Er zijn enkele bijzondere rassen die minder goed tegen het typisch Nederlandse weer kunnen.

Gemiddeld rekent men met ongeveer 10 tot 15 schapen (met lammeren) per hectare. Dus ongeveer 700 – 1000 vierkante meter per schaap. Dan blijft er in de zomer nog gras over om te hooien of er kuilgras van te laten maken. 
Maar dat wordt ook beïnvloed door de mate waarin men wil bijvoeren en of er al of niet (kunst)mest wordt toegevoegd. Er zijn dan ook diverse bedrijven die 15 tot 20 ooien per hectare houden.

Omweiden
Wanneer men beschikt over voldoende grasland kan men door het land in percelen te verdelen die afwisselend beweid worden een omweidingsschema hanteren. Hierdoor komen schapen steeds op een fris stuk grasland, terwijl het overige land zich kan herstellen. De herstelperiode van een perceel moet minstens 3 weken bedragen. De percelen moeten zo groot zijn dat de omweidingsperiode per perceel 1 à 3 weken bedraagt. Bij omweiden kan men afwisselend beweiden en maaien voor hooien, drogen of inkuilen, of men kan een omweidingssysteem hanteren waarbij uitsluitend geweid wordt.

Unieke oplossing voor praktisch probleem: de sleepstal

Het klimaat verandert, ook voor schapen en geiten. Warme, droge zomers en natte winters stellen speciale eisen aan de huisvesting van uw dieren. Wilt u ook graag een schuilgelegenheid in de wei, maar krijgt u geen bouwvergunning? Levende Have ontwierp een speciale sleepstal. In het februarinummer (verschijningsdatum 10 februari) staat een beschrijving van deze verplaatsbare stal voor schapen, geiten en varkens. Voor abonnees is een handleiding met bouwtekeningen beschikbaar. (info@levendehave.nl)