Lammetjes

Geboorte van lammetjes

De jaarlijkse geboorte van de lammetjes is een van de leukste perioden bij het fokken van schapen. Clun Forest schapen lammeren gemakkelijk en er zijn meestal geen problemen met de geboorte. De ooien kunnen het bijna  altijd zelf en we hebben maar zelden de veearts nodig. 
De meeste lammetjes staan meestal al binnen 15 minuten na de geboorte op hun pootjes. Het is bijzonder om te zien dat ze heel snel de juiste plek bij hun moeder weten te vinden om aan melk te komen. Vaak zie je de lammetjes enkele uren na de geboorte al de eerste huppelsprongetjes maken.

Een mooie drieling

De eerste lammetjes van 2011 kwamen op 25 februari! En nog wel een fitte drieling, alle drie ooitjes! We noemden ze: Lara, Laila en Lana van Damburgh. 
De drieling van moederooi Helen SBN 433 deed het heel goed.
De ooi Helen is nog steeds bij ons. Ze is nu 12 jaar en kreeg op dit jaar 16 februari nog een tweeling.
Hieronder een foto van de drieling uit 2011.

De lammetjes worden bijna altijd in de stal geboren. Maar zodra ze een week of twee oud zijn en het weer goed is gaan ze graag met hun moeders naar buiten. 

Bij de geboorte zijn de lammetjes donkerbruin/grijs, soms iets gevlekt. Na ongeveer 7-8 weken krijgen de lammeren hun mooie roomwitte vacht. 

In hun eerste jaar krijgen de jonge ooien meestal één lam, soms twee. Daarna krijgen ze meestal een tweeling of een drieling. Een vierling komt ook af en toe voor! 

Clun Forest schapen zijn uitstekende moeders

Het moederinstinct van Clun Forest schapen is bijzonder goed ontwikkeld, zodat ooien altijd uitstekend voor hun lammeren zorgen. Het komt normaal gesproken bij een Clun Forest schaap nooit voor dat een moederooi haar lam niet accepteert.

Lammetjes worden geïnspecteerd door het stamboek

In juni worden alle lammetjes geïnspecteerd voordat ze in het stamboek kunnen worden geregistreerd. Uit deze lammeren selecteren wij de beste om de kwaliteit van het Clun Forest schapenras in stand te houden en verder te ontwikkelen. Dan letten wij vooral op de specifieke raskenmerken en natuurlijk ook op een goede groeiontwikkeling.

schapen: ooi met tweeling
Moederooi met twee erg jonge lammetjes. 
Na de geboorte waren ze snel op de been. 
Op deze foto´s zijn ze nog geen 24 uur oud.
Wij hebben de ooilammetjes die hierboven op de foto staan zelf aangehouden omdat ze zich erg goed ontwikkelden en uit onze nieuwe Engelse bloedlijn van de Guifron Flock komen. Aardig is dat ze nog steeds vaak bij hun moeder in de buurt te vinden zijn.  Je ziet ze veel met z´n drieën grazen. Hieronder twee foto´s van het groepje (begin november)

ooi schapen: schaap met vierling
lammetjes bij Polly

Ooi Polly (SBN 017) 16 jaar geworden en kreeg 34 lammeren

Onze trotse ooi Polly met een vierling. Op de foto zijn de lammeren twee weken oud. 
Alle vier lammeren groeiden voorspoedig op. 
Dit clubje had veel bekijks bij de Clun Forest stand op de Dag van het Schaap te Utrecht in 1998.
Ook in 1999, 2000 en 2001 kreeg Polly een vierling! En in de drie jaren daarna kreeg ze steeds weer een drieling. Toen twee jaar tweelingen. En in 2007 voor de eerste keer een eenling, een prachtig en goed ontwikkeld ooilam. Dat lam werd nog kampioen werd bij de ooilammeren op de Noordelijke Keuring in Beilen.
In 2008 en 2009 heeft ze geen lammeren meer gekregen. Ze overleed helaas in 2010 op 16-jarige leeftijd.
Polly heeft in haar leven 34 levende lammeren grootgebracht. Het was een aanhankelijke en attente ooi. We zijn gelukkig dat er nu nog verschillende nakomelingen van haar in onze kudde lopen!

schapen: jaarling ooi met ooilam
Een jaarling ooi met ooilam van 5 weken oud. 
Het ooilam is later heel mooi uitgegroeid en werd op de Nationale keuring reserve kampioen bij de ooilammeren. Twee jaar later werd ze Nationaal Kampioen in de categorie volwassen ooien. 
Het jaar daarna werd ze moeder van een leuke drieling.
schapen: drie mooi uitgegroeide lammeren.

Twee ramlammeren (rechts) en 1 ooilam (links) 
 (circa 5 maanden oud).