Verzorging van schapen

De verzorging van de schapen. 

Tot de normale eisen behoren:

  • Vers en schone voeding en water geven.
  • Dagelijks uw schapen controleren. Als er iets met een schaap aan de hand is, zal het zich vaak afzonderen. Ook kan het schaap bijvoorbeeld moeilijk lopen, diarree hebben, zich vaak schuren, opvallend sloom zijn of achter blijven bij de kudde. Als dit het geval is kunt u het beste het schaap even nakijken.
  • Een droge en schone winterstalling. Een schaap kan normaal gesproken het hele jaar buiten blijven. Alleen bij erge koude (bijvoorbeeld -15° C in combinatie met veel wind) en vlak voor en vlak na het lammeren is het beter om schapen naar de stal te halen.
  • Beschutting tegen overdadige regen.
  • Rotatiebeweiding toepassen. Dan heeft een schaap steeds lekker gras en is er minder kans op wormbesmetting.
  • Minimaal 2 keer per jaar de hoeven bekappen. Meestal vlak voor de ooien bij de ram gaan in het najaar en bij het scheren in het voorjaar.
  • Behandelen tegen maagdarmwormen en eventueel leverbot (als in uw gebied leverbot besmetting voorkomt). 
  • Preventieve behandeling tegen huidaandoeningen, met name myiasis.
  • Deelnemen aan de zwoegerziekte- en scrapie bestrijding.

Codex Landbouwhuisdieren houden zonder winstoogmerk

De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH), het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) en de Nederlandse Werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels (NWPP) hebben de ‘Codex Landbouwhuisdieren houden zonder winstoogmerk’ aangeboden aan de Vaste kamercommissie van LNV. Deze codex bevat na te streven normen voor de overheid, hobbydierhouders en kleine fokkers om de beschermwaardigheid en het welzijn van het dier te garanderen. Voor de Tweede-Kamerleden biedt het een toetsingskader om het beleid van het kabinet te helpen ontwikkelen en te controleren. De organisaties bepleiten een beleid dat aanvaardbaar is voor zowel de commerciële houderij als de niet-commerciële houderij, met ruimte voor een apart beleid voor de niet-commerciële dierhouderij. Belangrijke actiepunten vormen onder andere de afschaffing van het non-vaccinatiebeleid en een diervriendelijk identificatie. De NBvH wil bereiken dat onderhuids chippen van dieren mogelijk wordt. De huidige oormerken en voorgestelde maagbolus zijn vanuit welzijnsperspectief niet voor alle diersoorten geschikt. De organisaties willen ook betrokken worden bij de ontwikkeling en vaststelling van regelgeving. Dit is bijvoorbeeld nagelaten bij de verordening heffing Diergezondheidsfonds.

Familiekiekje doet wonderen bij een eenzaam schaap

Dat mensen zich minder eenzaam voelen als ze een foto van een geliefd familielid bij zich hebben, is algemeen bekend. Dat ook schapen van een portret van een soortgenoot rustig worden, is nuwetenschappelijk komen vast te staan. ‘’Net als wij herkennen schapen elkaars gezicht en leiden zij de gemoedstoestand af uit de gelaatsuitdrukking’’, zegt onderzoeker Keith Kendrick van de Universiteit van Cambridge in de New Scientist. Vanuit het gegeven dat schapen slecht tegen afzondering kunnen, heeft hij onderzocht of zij minder angstig worden als ze de afbeelding van een ander schaap zien. Eerder onderzoek had al uitgewezen dat schapen de gezichten van dieren van hetzelfde ras aantrekkelijker vinden dan dat van andere rassen. Uit het portret-onderzoek blijkt dat een familiekiekje wonderen doet. Hartslag en stresshormonen, die ten gevolge van de afzondering aanzienlijk toenemen, waren vrijwel normaal. De onderzoekers adviseren alle landbouwhuisdieren die om een of andere reden apart moeten staan (vanwege ziekte of vervoer), uitzicht te bieden op een foto van een goed gelijkende soortgenoot.

Clkun Forest kop
De mooie kop van een Clun Forest schaap