Raseigenschappen

De belangrijkste eigenschappen van Clun Forest schapen zijn:

  • Het zijn vlees-wol schapen met een groot aanpassingsvermogen. Het vlees en de wol zijn van goede kwaliteit.
  • Ze lammeren gemakkelijk en hebben een uitstekend moederinstinct. Ze zorgen dus goed voor hun lammetjes.
  • De ooien zijn melkrijk. Daardoor groeien de lammetjes goed.
  • Het zijn alerte en levendige schapen. Ze hebben parmantige, zwart/donkerbruine koppen met opstaande oren, die voortdurend in beweging zijn.
    Met hun bijzondere uiterlijk zijn het fraaie schapen om te zien. 
  • Ze bereiken een hoge gemiddelde leeftijd. Ooien worden regelmatig ouder dan 10 jaar. Onze oudste ooi is nu 12 jaar en heeft elk jaar nog lammeren gekregen. Een van onze ooien is eerder 16 jaar geworden en kreeg haar laatste lam nog op haar 13e jaar.

In Nederland worden Cluns hoofdzakelijk als hobby gehouden.

Het Clun Forest ras is een oud schapenras

Al sinds 1800
De Clun Forest is een oud ras. Al vanaf begin 1800 is regelmatig in documenten verwezen naar de vele uitstekende eigenschappen van de Clun. De gehardheid en de vruchtbaarheid van het ras waren het gevolg van natuurlijke selectie en schapenkennis van schapenfokkers in Wales en Engeland. De Shropshire Down en de Welsh Mountain hebben waarschijnlijk het meest bijgedragen aan het ontstaan van dit ras.
Tot ongeveer 1900 had het ras slechts een lokale bekendheid. Het kwam vooral voor in de omgeving van het oude stadje Clun. Na 1900 kreeg het ras grote bekendheid vanwege de goede gebruiksmogelijkheden. Het duurde dan ook niet lang voordat de Clun de in de rest van Groot-Brittannië een vrij algemeen voorkomend schaap werd.In 1925 werd het Clun Forest stamboek opgericht. Sinds 1979 is de Clun Forest ook in Nederland.

Artikelen over de Clun Forest schapen

The Shepherd´s Journal
In een schapenblad in Canada, The Shepherd´s Journal, is  een uitgebreid artikel gepubliceerd over het Clun Forest schaap. Hun conclusie is dat de Clun Forest heel goed geschikt is voor beginnende schapenhouders: If you are a novice breeder or if you do not have much time for management, then this is the breed for you“. 

sheep farming

That’s Farming
In het blad That’s Farming werd onlangs het volgende over de Clun Forest geschreven:
“The Clun Forest sheep are native to the town of Clun on the Welsh border and can be traced back as far as 1803. They were originally white-faced, though their pigment darkened through cross-breeding. They were crossed with Radnor, Shropshire and Longmynd breeds. The breed society was first set up in 1925.

They are a medium-sized breed, with a dark, narrow face. Their legs are dark in colour, with alert ears and a white fleece, medium in length. The breed is great for crossbreeding, with terminal sires. This produces halfbred females with excellent lamb rearing abilities. They are easy lambing breeds, due to their wide pelvic structures. Lambs generally reach up to 45kgs.

The Clun is a multi-purpose breed, kept for milk, wool and meat production. They are widely known to produce top quality lamb and mutton. A hardy breed, numbers have begun to decrease in their native Britain, though the breed can be found in Europe and North America.

Not only are they extremely fertile, but they also live long, healthy, lives. Clun Ewes also produce milk with some of the highest butterfat content on the continent!

Narrow-faced, but not narrow in ability, is the Clun sheep, of the Clun forests in Wales”.