Gezondheidszorg

De Gezondheidsdienst voor Dieren  heeft nu ook een zeer nuttige website voor schapenhouders: Op www.capraovis.nl staat praktische informatie voor het verzorgen en gezond houden van geiten en schapen. 
Op CapraOvis is veel over verzorging en diergezondheid te vinden vanaf de geboorte van een lam.

CapraOvis biedt niet alleen overzichtelijke informatie maar ook handige toepassingen die praktische ondersteuningen bieden. Zo is er bijvoorbeeld een test die meer inzicht geeft in hoe de verzorging van geiten en schapen is aan te pakken. Er moet dan een serie vragen worden ingevuld over gezondheid, vruchtbaarheid, huisvesting en voeding en men ontvangt daarna hierover direct praktische tips en een score ten opzichte van de gemiddelde schapenhouder.

Couperen schapenstaarten in 2008 verboden

Met ingang van 2008 geldt er een verbod op het couperen van schapenstaarten. Dat heeft minister Veerman bekend gemaakt na een onderzoek onder leiding van prof. Pijpers. Het standaard couperen van de staarten bij schapen wordt vaak toegepast om de ziekte myiasis te voorkomen. Het onderzoek wijst uit dat er wat betreft deze ziekte geen verschil bestaat tussen gecoupeerde en niet gecoupeerde schapen. De commissie geeft aan dat myasis met goed management en eventueel medicijngebruik te voorkomen en te genezen is.
Er bestaat op dit moment nog een ontheffing voor het coupeerverbod voor drie schapenrassen: Clun Forest, Suffolk en Hampshire Down. Deze rassen hebben over het algemeen lange en sterk bewolde staarten. Voor deze rassen wordt nu gewerkt aan een fokprogramma gericht op het kortere staarten.

Dode dieren
Het laten ophalen van dode dieren is wettelijk verplicht. Het inzamelen gebeurt door HR-Service BV/Rendac. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met 0900-9221 (dan kiezen voor optie “2”). HR Service heeft een automatische aanmelddienst (0900-9221, dan kiezen optie 2). Daarvoor moet u respectievelijk uw UBN nummer, kadavercode (schaap=31), en het aantal intoetsen. Als u voor middernacht een melding doet wordt het dier de volgende dag (behalve in het weekend) opgehaald. Uw dode dier moet uiterlijk 07.00 ´s ochtends afgedekt aan de weg liggen. Dode lammetjes (kadavercode=32) moeten worden aangeleverd in een vat of ton en worden eenmaal per week op een vaste ophaaldag (afhankelijk van de regio) opgehaald.
U kunt tegenwoordig ook meldingen doen voor ophalen van dode dieren via www.rendac.nl