Fokkerij

Gebruik een goede dekram

  • De leeftijd van een jonge ram zegt niet alles over de kwaliteit van het dier. De ontwikkeling zegt meer. De meeste rammen zijn geslachtsrijp wanneer hun gewicht veertig tot zestig procent van het volwassen gewicht bedraagt. De dieren zijn dan tussen de vijf en acht maanden jong.
  • De testikels van de ram moeten normaal ontwikkeld en even groot zijn. De huid van het scrotum moet los liggen, zodat de penis goed kan uitschachten en zich na de dekking vlot terugtrekt.
  • Koop altijd een ram met minimaal dezelfde gezondheidsstatus als uw eigen bedrijf. Verzeker uzelf van de scrapiestatus (ARR/ARR) met het scrapiepaspoort.
  • Zet de ram na aanvoer op het bedrijf een maand in quarantaine.
  • Ontworm de ram en bekap de klauwtjes. Behandel het dier eventueel tegen uitwendige parasieten en zorg dat de ram in conditie blijft. Een goede ram is niet te mager maar zeker ook niet te vet.
  • Zet een jonge ram niet te snel in op oudere ooien. Zij kunnen een jonge ram verstoten. De ram wordt angstig en durft niet meer te dekken.
  • Beperk de groepsgrootte voor een jonge ram tot maximaal dertig ooien. Rammen van anderhalf jaar en ouder kunnen groepen van vijftig en meer ooien aan.
  • Veel terugkomers na de eerste dekperiode? Zoek de oorzaak bij afwijkingen aan het geslachtsapparaat. Het dekvermogen kan onvoldoende zijn, maar de ram kan ook zaad van slechte kwaliteit produceren.