Schapen houden

Schapen houden en verzorging

Clun Forest schapen zijn sterk en gemakkelijk. Maar net als alle schapen hebben ze natuurlijk regelmatig verzorging nodig. Wij zijn ongeveer 20 jaar geleden met schapen houden begonnen en hadden toen nog geen enkele ervaring. Maar al doende leert men en het bleek allemaal niet al te moeilijk. De handigheidjes zijn makkelijk op te pikken. Belangrijk is vooral interesse, aandacht en goed  kijken, dan komt de rest vanzelf.
In het begin is het handig als je af en toe met iemand kunt overleggen. Soms kunnen dat goede buren zijn (in ons geval), maar ook binnen onze vereniging wordt er regelmatig gebeld. 
Met onze kudde schapen hebben we zeker geen dagelijks werk, maar we letten wel elke dag op de schapen en de lammeren, zodat je er op tijd bij bent als er iets moet gebeuren.

Om een indruk te geven wat er zoal bij het schapen houden komt kijken, staan hieronder de belangrijkste zaken die in de verschillende seizoenen aan de orde komen.

Het voorjaar
Het leukste in deze periode is natuurlijk de geboorte en de groei van de lammeren. Maar het voorjaar is ook de drukste tijd voor de schapenfokker. 
Waarmee zijn we dan bezig?

ooi schapen
lammetjes bij Polly
 • het in de gaten houden van de ooien die moeten lammeren. Direct na de geboorte desinfecteren wij de navelstreng van de lammetjes
 • het ontwormen van de ooien enkele dagen na de geboorte van hun lammeren
 • de ooien  gaan ongeveer een week voor de verwachte geboortedatum naar stal en blijven met hun lammetjes meestal nog 2 weken binnen, daarna gaan ze naar buiten
 • het ontwormen van de lammetjes gebeurt voor het eerst ongeveer 5-6 weken na de geboorte
 • in mei worden de ooien door een schaapscheerder geschoren en worden ook de hoeven bekapt
 • in mei maken we de schapenstal weer helemaal schoon en wordt deze goed gedesinfecteerd

De zomer
In de zomer hooien we – gelukkig met hulp van vrienden –  een deel van het weiland, zodat we voer voor de winter hebben. Om goed en lekker hooi te krijgen moeten de weergoden wel gunstig gezind zijn. Vrijwel alle jaren is het goed gegaan. Als het weer onstabiel is, laten we soms kuilgrasbalen maken. 

hooien met vrienden

Verder:

 • worden in juni alle lammeren ge├»nspecteerd om na te gaan of ze aan alle raskenmerken voldoen en in het stamboek mogen
 • worden de lammeren, tot ze 6 maanden oud zijn, om de 5-6 weken ontwormd
 • behandelen we alle dieren een- of tweemaal preventief tegen myiasis 
 • selecteren we de dieren, waarmee we naar de Clun Forest schapenkeuringen gaan
 • begin augustus gaan de rammen en ramlammeren uit de groep ooien, zodat geen ongewenste dekkingen plaatsvinden 
 • selecteren we ook de rammen waarmee we het volgende jaar willen fokken. Om inteelt te voorkomen kopen (of ruilen) we regelmatig een ram van een collega-fokker

Het najaar
Het najaar is het dekseizoen. Dan gaan de rammen bij de ooien. De rammen krijgen een dekblok om zodat we later precies kunnen zien wanneer een ooi is gedekt en kunnen berekenen wanneer de lammeren verwacht worden (na 145-147 dagen).

de Clun Forest schapen in de herfst

Voordat de ooien bij de rammen gaan, worden ze allemaal ontwormd en worden de hoeven goed nagelopen.

Behalve het in de gaten houden wanneer een ooi is gedekt, is er dan verder niet zo veel aan de schapen te doen.

De winter
De winter is een rustige periode voor de schapenhouder. De schapen kunnen vrijwel altijd buiten blijven. Alleen bij extreme weersomstandigheden kan het soms raadzaam zijn om ze tijdelijk op stal te halen. 

Clun Forest schapen in de winter

Wanneer het gras op raakt (bij ons meestal half december) geven we extra hooi. Zodra het gaat vriezen zorgen we ook voor vers water. Vanaf half januari krijgen de drachtige schapen ook extra schapenbrok