Alle ooien hebben nu gelamd

Alle oudere ooien hebben nu gelamd. Dit jaar geen problemen gehad. Alle lammeren zijn zonder hulp geboren. Gelukkig ook geen veearts nodig gehad.
Dit jaar ook geen paplammeren. Een ooi met drie lammeren heeft meer dan voldoende melk voor de drieling. Dus die kunnen gewoon bij hun moeder blijven.

Van een andere drieling kroop er een door een hekje naar een ooi die slechts een eenling had gekregen. Tot onze verbazing maakte die ooi er geen probleem van en liet de jonge bezoeker ook drinken. Dus die hebben we er maar bij gelaten zodat die twee ooien nu allebei voor twee lammeren zorgen.